služby online sveta

Všetko potrebné pre BIZNIS v ONLINE SVETE

Prezentujte svoje podnikanie na svetovej úrovni v online svete.

Virtuálna prehliadka v GOOGLE MAPÁCH je MARKETINGOVÝ PRODUKT, ktorý osloví potencionálneho zákazníka na prvý pohľad. 

Vymoženosti ONLINE SVETA

01.

SOCIÁLNE SIETE

Analýza konkurencie na sociálnych sieťach je dôležitý krok, ktorý Vám dá odpovede a bude odrazový mostík pre stratégiu a tvorbu obsahového plánu.

 

02.

CONTENT MARKETING

Zviditeľnenie OBSAHU na sociálnych sieťach, kvalitný copywriting,  podrobná príprava PR plánov a premyslená obsahová stratégia.

03.

ONLINE AD & SEO

Kreatívne REKLAMY, špecificky naplánované podľa vopred dohodnutých cieľov.

04.

MARKETING STRATEGY

Dobrá stratégia nad zlato! Majte tajomstvo marketingovej stratégie, ktorné prinesie KONKURENČNÚ VÝHODU pre Váš biznis.

05.

3D VIRTUÁLNE PREHLIADKY

Prezentujte svoje podnikanie na svetovej úrovni v online svete. GOOGLE MAPY, FACEBOOK a WEB.

00.
en_USEnglish